Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

Stratejik Satın Alma ve Kategori Yönetimi-3-

Kategori kavramına bakıldığında genel olarak ortak bir özelliği taşıyan cisimlerin belirli bir düzende bir araya getirilmesi olarak tanımlanabilir. Buna göre de kategorileştirme aynı cins cisimlerin belirlenen kategorilere göre bir araya getirilmesidir denebilir.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

Müşteri Deneyimi Tasarımı ve Yönetimi

Yaşadıklarınız unutulur, söyledikleriniz unutulur fakat hissettirdikleriniz asla unutulmaz.  Adam Fawer – Empati

Sürekli artan iletişim mecraları ile beraber tüketici markalar ile olan iletişimden kaçar hale gelmiştir. Tüketicinin markalar ile iletişim tutumuna bağlı olarak ‘reklam gibi olmayan reklamlar’ üretilmesi postmodern tüketicinin iletişimden kaçmayacağı noktalara temas edilmesi gerekmektedir.Deneyimsel pazarlama ile tüketici 5 duyu organı ile bütünsel olarak etkilenecek şekilde deneyim tasarlanarak ve aynı zamanda da duygulara da hitap ederek güçlü bir iletişim bağı kurulabilir.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

Stratejik Satın Alma ve Kategori Yönetimi-2-

Günümüzde artan rekabet koşulları nedeni firmalar satın alma süreçlerini stratejik olark yöneterek karlılığın bir kısmını maliyet avantajı yakalayarak yapmaya ve böylece sürdürülebilir bir karlılık hedeflemektelerdir.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

İmajdan Vaz Geçme Riski

Küreselleşmenin sonucu olarak rekabetin arttığı, ürünlerin yaşam sürelerinin kısaldığı ve ürünler arasındaki farklılıkların azaldığı bir ortamda müşteriler tercih yapmak, kurumlar ise başarılı olmak için ürün ya da hizmetlerde fark yaratacak ve kendilerine değer katacak bazı standartlar aramaktadırlar.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

Marka İletişimi Danışmanlığı

Marka iletişimi markanın tüketici segmentine göre hangi mecrada ne şekilde bulunması gerektiğinin belirlenmesi ve bu mecralardaki iletişim çalışmalarının aynı çizgide yapılmasının sağlanmasıdır.

Bir markanın aynı ya da farklı ürünlerini kullanan farklı tüketici kitleleri için marka bilinilirliğini arttırmak, tüketicinin dikkatini çekmek, markaya yönelik tutumu yönetmek, markayı ya da ürünü denemeye teşvik etmek, yeni ürünü duyurmak, daha sadık müşteriler elde etmek için kullanılan marka iletişimi uygulamalarında farklı kanallarda senkronize şekilde aynı mesajın verilmesi önemlidir.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

Stratejik Satın Alma ve Kategori Yönetimi-1-

Stratejik satın alma stratejik bir yönetim fonksiyonu olarak işletmelerin başarısından çok önemli bir yere sahiptir. Stratejik yönetimine firmalar tarafından gün geçtikçe daha çok önem verilmesi yönetim alanında her hususta gelişmeler yaşanmasına ve firmaların daha kolay kurumsallaşmasını sağlamaktadır.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

Eşyayı İşe Almak Minimaliste Pazarlama

Hızla gelişen teknoloji, çıkan yeni ürünler, değişen moda, hızlanan yaşam ve tabii iktisadın temeli doyumsuz ihtiyaçlar özellikle şehir insanlarını bir sürekli satın alma yapacak şekilde esir almaya doğru sürüklüyor.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

Pazarlama Stratejisi

Pazarlama stratejisi ürün ve markanın Pazar içindeki yerini, kime, nerede ve nasıl tüketici ile buluşturulacağına yapılan stratejik pazar analizleri ile karar verilmesidir.

Pazarlama stratejisi oluşturulduktan sonra marka bundan sonra yapacağı tüm ar-ge, ür-ge, iletişim vb. çalışmaları bu strateji temeline göre yapmalıdır.

Pazarlama stratejisi marka için temel yapının oluşmasını ve markanın tüm çalışmalarının aynı çerçevede devam etmesini sağlar.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

Banka Pazarlaması ve Dijital Dönüşüm

Globalleşen dünyada her geçen gün sürekli artan rekabete karşı ayakta kalabilmek için firmalar kendilerine yani yollar bulmak zorundadır. Bu duurm bankacılık ve finans sektörü için de geçerli olacaktır. Teknolojinin gelişmesi ile beraber tülketiciler kendilerine yakın olan bankaları tercih etmeyi bırakıp en iyihizmet alacakları bankayı tercih etmeye başlamışlarıdır. 

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

Deneyimsel Pazarlamanın Reklamlarda Kullanımı-Giriş-

 Sürekli artan reklam mecraları ve reklam mesajları günümüzde artık tüketiciyi rahatsız eder hale gelmiş, tüketici reklam gördüğünde bakmama, geçme ya da reklam bitene kadar farklı bir şey ile ilgilenme gibi davranışlar gelişmeye başlamıştır.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

Veri Madenciliği

Firmalar markalarının satışlarını kontrol ederken, promosyon ve kampanyalarını belirlerken, üretim hesaplamaları yaparken tüketicilerinin nasıl satın alma yaptığını anlamaları ve ellerindeki mevcut veriyi anlamlı hale getirip geleceğe dönük doğru tahminlerde bulunabilmelidirler.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku