Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

Banka Pazarlaması ve Dijital Dönüşüm

Globalleşen dünyada her geçen gün sürekli artan rekabete karşı ayakta kalabilmek için firmalar kendilerine yani yollar bulmak zorundadır. Bu duurm bankacılık ve finans sektörü için de geçerli olacaktır. Teknolojinin gelişmesi ile beraber tülketiciler kendilerine yakın olan bankaları tercih etmeyi bırakıp en iyihizmet alacakları bankayı tercih etmeye başlamışlarıdır. 

Bankalar artık sadece mevduatın ve fonların yönetildiği firmalar olmaktan çıkıp hizmet firmaları haline gelmişlerdir.

Bankacılıkta teknoloji uygulamları ATM nin kullnımı ile değişime başlamış daha sonra kredi kartları, EFT, SWIFT gibi yeni ödeme kanalları ile globalleşmeye başlamıştır. İnternetin kullnımının yaygınlaştığı son 15 sene içerisinde çok hızlı bir dönüşme girilmiş ve firmalar teknoloji yatırımları ile rekabet üstünlüğü sağlamaya çalışır hale gelmişlerdir.

Bankacılık sektörüne yansıyan dijital dönüşüm ise son beş senede özellikle daha hızlı gelişme göstererek gerek sekötr oyuncuları gerekse de tüketiciler nezlinde daha aktif kullanılan uyguklamalar ortaya çıkmıştır. Bu dijital dönüşümün ilk kanalı internet bankacılığı olmuş devamında ise mobil uygulamalar ile bankanın her zaman tüketicinin yanında he hep iletişim içinde olduğu bir kanala dönüşmüştür.

Girilen bu dijital dönüşüm ile beraber finansal teknolojiler bankacılık hizmetlerinde önemli rol oynamaya başlamıştır. Birçok ülkede finans sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak için bu dijital dönüşüme yasalar ile de destek verilmeya başlanmıştır. Ülkemizde ise Fintech İstanbul’un kurulması ile dönüşüm daha istikrarlı ve kolay gerçekleşmesi beklenmektedir. Fintech İstanbul Türkiye’de faaliyet gösteren finans firmalarına dijital dönüşüm konusunda rehberlik yapacak ve yatırımaları destekleyecektir.

Ülkemizde dijital dönüşümün öncüsü olma misyonunu benimseyen Denizbank inavatif bankacılık açısından yaptığı çalışmalar ile birçok ödül sahibi olmuş ve adını globap piyasalarda duyurmayı başarmıştır.

Bankaların online kanallarda büyümesi ve dijitale taşınan bankacılık sayesinde şube ve personel sayıları azalmasına rapmen müşteri sayısı kısa zamanda oldukça hılzı büyümüştür. Burada dijital kuşaklar için geliştirilen dijital bankacılığın önemi büyüktür. Sıkıcı ve yavaş bankacılık giderek daha hzılı ve eğlenceli gale dijitalleşme sayesinde getirilmiştir.

Dijtal dönüşüm devam ettikçe her geçen gün bankacılık sektçrü açısından finansal teknoloji uygulamalarının önemi artacak ve bankalara rekabet üstünlüğü açısıdnan faydalar sağlayacaktıır. Dijital dönüşümü yakalayamayan bankalar diğer sektörlerde de olduğu gibi küçülmek ve yok olmak zorunda kalacaktır.

Finansal teknolojiler Türkiye’de olduğu kadar Dünya genelinde de önemini giderek arttırmıştır. Değişen tüketici talep ve ihtiyaçlarına göre şeklillenen finansal teknolojiler bankacılık sektörünün olmazsa olmazları arasında olup tüm dektörü yenilenmeye doğru taşımaktadır. Dijitalleşen bankacılık uygulamalarıan sadece finans kurumları ve bankalar değil pek çok farklı teknoloji firması da büyük yatıtımları ile destek vermektedir. Son 5 yılda oldukça hızlı büyüyen sektör önümüzdeki yıllarda daha önemli ve vazgeçilmez yenilikleri sektöre sunarak hem tüketici hem de işleyişi değiştirecek gibi görünmektedir. 

Kategori: Yazılar

Etiketler: banka pazarlaması,, dijitap banka,, dijital dönüşüm,, fintech,, banka,, pazarlama,