Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

İmajdan Vaz Geçme Riski

Küreselleşmenin sonucu olarak rekabetin arttığı, ürünlerin yaşam sürelerinin kısaldığı ve ürünler arasındaki farklılıkların azaldığı bir ortamda müşteriler tercih yapmak, kurumlar ise başarılı olmak için ürün ya da hizmetlerde fark yaratacak ve kendilerine değer katacak bazı standartlar aramaktadırlar.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

Marka İletişimi Danışmanlığı

Marka iletişimi markanın tüketici segmentine göre hangi mecrada ne şekilde bulunması gerektiğinin belirlenmesi ve bu mecralardaki iletişim çalışmalarının aynı çizgide yapılmasının sağlanmasıdır.

Bir markanın aynı ya da farklı ürünlerini kullanan farklı tüketici kitleleri için marka bilinilirliğini arttırmak, tüketicinin dikkatini çekmek, markaya yönelik tutumu yönetmek, markayı ya da ürünü denemeye teşvik etmek, yeni ürünü duyurmak, daha sadık müşteriler elde etmek için kullanılan marka iletişimi uygulamalarında farklı kanallarda senkronize şekilde aynı mesajın verilmesi önemlidir.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

Eşyayı İşe Almak Minimaliste Pazarlama

Hızla gelişen teknoloji, çıkan yeni ürünler, değişen moda, hızlanan yaşam ve tabii iktisadın temeli doyumsuz ihtiyaçlar özellikle şehir insanlarını bir sürekli satın alma yapacak şekilde esir almaya doğru sürüklüyor.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

Pazarlama Stratejisi

Pazarlama stratejisi ürün ve markanın Pazar içindeki yerini, kime, nerede ve nasıl tüketici ile buluşturulacağına yapılan stratejik pazar analizleri ile karar verilmesidir.

Pazarlama stratejisi oluşturulduktan sonra marka bundan sonra yapacağı tüm ar-ge, ür-ge, iletişim vb. çalışmaları bu strateji temeline göre yapmalıdır.

Pazarlama stratejisi marka için temel yapının oluşmasını ve markanın tüm çalışmalarının aynı çerçevede devam etmesini sağlar.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

Deneyimsel Pazarlamanın Reklamlarda Kullanımı-Giriş-

 Sürekli artan reklam mecraları ve reklam mesajları günümüzde artık tüketiciyi rahatsız eder hale gelmiş, tüketici reklam gördüğünde bakmama, geçme ya da reklam bitene kadar farklı bir şey ile ilgilenme gibi davranışlar gelişmeye başlamıştır.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

Veri Madenciliği

Firmalar markalarının satışlarını kontrol ederken, promosyon ve kampanyalarını belirlerken, üretim hesaplamaları yaparken tüketicilerinin nasıl satın alma yaptığını anlamaları ve ellerindeki mevcut veriyi anlamlı hale getirip geleceğe dönük doğru tahminlerde bulunabilmelidirler.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

Kurum Markası

Kurum markası ya da son dönemdeki ismi ile işveren markası olmak firmaların sektördeki en iyi çalışanları kendi bünyelerine katmalarını sağlayan en önemli ögelerdendir.

Özellikle büyük şehirlerde hızlı bir çalışan sirkülasyonu görülmektedir.  Bu hızlı döngü içinde işi tam anlamıyla öğrenen, kurum kültürüne alışan çalışanın başka bir firmaya geçiş yapması firmanın yeni eleman arayışı içine girmesine ve verim alacağı sırada çalışanından ayrılmasına neden olmaktadır.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

Müşteri Deneyimi Tasarımı ve Yönetimi

Yaşadıklarınız unutulur, söyledikleriniz unutulur fakat hissettirdikleriniz asla unutulmaz.  Adam Fawer – Empati

Sürekli artan iletişim mecraları ile beraber tüketici markalar ile olan iletişimden kaçar hale gelmiştir. Tüketicinin markalar ile iletişim tutumuna bağlı olarak ‘reklam gibi olmayan reklamlar’ üretilmesi postmodern tüketicinin iletişimden kaçmayacağı noktalara temas edilmesi gerekmektedir.Deneyimsel pazarlama ile tüketici 5 duyu organı ile bütünsel olarak etkilenecek şekilde deneyim tasarlanarak ve aynı zamanda da duygulara da hitap ederek güçlü bir iletişim bağı kurulabilir.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku

İhracat Pazarlaması Danışmanlığı

İhracat pazarları karlı olanakları ile birçok firmanın dikkatini çekmektedir. İhracat pazarlarına girmek doğru ihracat pazarı stratejileri kullanılarak yapıldığında alınan riskte azalacaktır.

İhracat pazarlaması yapmak için firmaların dikkat etmesi gerekli unsurların başında ürününü ihraç edecekleri ülkenin kültürel yapısı gelmektedir. Marka isimlerinin bu ülke dilinde kötü anlama gelmemesi ya da tüketim alışkanlıklarının incelenmesi girilen pazarda başarılı olmak için gerekli bilgilerdir.

Kategori: Yazılar

Devamını Oku