Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

Kurum Markası

Kurum markası ya da son dönemdeki ismi ile işveren markası olmak firmaların sektördeki en iyi çalışanları kendi bünyelerine katmalarını sağlayan en önemli ögelerdendir.

Özellikle büyük şehirlerde hızlı bir çalışan sirkülasyonu görülmektedir.  Bu hızlı döngü içinde işi tam anlamıyla öğrenen, kurum kültürüne alışan çalışanın başka bir firmaya geçiş yapması firmanın yeni eleman arayışı içine girmesine ve verim alacağı sırada çalışanından ayrılmasına neden olmaktadır.

Oluşturulacak olan kurum markası sayesinde çalışanların çalıştıkları firmalarına aidiyet duyguları artmakta daha iyi koşullar teklif edilse dahi çalıştığı kurumla oluşturdukları duygusal sayesinde firmalarından ayrılmak istememektelerdir.

Aynı şekilde sektördeki yetenekli ve başarılı çalışanlar kurum markasının toplum üzerinde yarattığı imaj dolayısı ile bu kurumlarda çalışmak istemektedirler.

Nasıl tüketiciler için marka sadakat çalışmaları yapılıyorsa firma çalışanlarının da sadakatini sağlamak için iç müşteri sadakat çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Bunun için iç müşteriye yönelik iletişim çalışmaları insan kaynakları ile beraber departman ve tüm firma bazında kurgulanmalıdır.

Kategori: Yazılar