Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

Marka İletişimi Danışmanlığı

Marka iletişimi markanın tüketici segmentine göre hangi mecrada ne şekilde bulunması gerektiğinin belirlenmesi ve bu mecralardaki iletişim çalışmalarının aynı çizgide yapılmasının sağlanmasıdır.

Bir markanın aynı ya da farklı ürünlerini kullanan farklı tüketici kitleleri için marka bilinilirliğini arttırmak, tüketicinin dikkatini çekmek, markaya yönelik tutumu yönetmek, markayı ya da ürünü denemeye teşvik etmek, yeni ürünü duyurmak, daha sadık müşteriler elde etmek için kullanılan marka iletişimi uygulamalarında farklı kanallarda senkronize şekilde aynı mesajın verilmesi önemlidir.

Marka iletişimi için pazar segmentasyonu, tüketici hedef kitlesi, hedef kitlenin bulunduğu iletişim kanalları önem taşımaktadır.

Marka iletişimi stratejisi belirlendikten sonra geleneksel, dijital ya da tamamlayıcı iletişim stratejisi yöntemleri ile yaratıcı mesajlar üretilerek tüketicilere iletilir.

Marka iletişiminde önemli olan başka bir nokta ise verilen mesajın ne kadarının doğru tüketiciye ulaştığı ve ulaşan mesajın ne kadarının anlamlandırıldığıdır.

Marka iletişiminde önemli olan mesajı vermek değil mesajı doğru kanalla doğru kişilere etki yaratacak şekilde ulaştırmaktır.

Kategori: Yazılar