Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

Deneyimsel Pazarlamanın Reklamlarda Kullanımı-İnceleme-

Bu bölümde önceden literatürü hakkında bilgi verilen reklamcılıkta kullnılan deneyimsel pazarlama kampanyalarına örnekler verilerek bu örnekler tüketici açısından incelenecektir.

  1. Deneyimsel Pazarlamanın Reklamcılıktaki Yeri

Reklamcılık tarihine bakıldığında ilk reklamlardan günümüze kadar tüketicinin dikkatini çekecek ve tüketici üzerinde etki bırakacak söylem ve görsellere yer verildiği görülür.  Matbaanın icadı ile basılı reklama geçildiğinde hiç yapılmamış bir şey olarak el ilanları ve gazete reklamları oluşmaya başladı daha önce bu şekilde bir iletişime maruz kalmayan tüketici açısından bu uygulamalar dikkat çekici ve satın alamaya teşvik edici bilgiler içermekteydi. daha sonraki dönemde televizyonun tüketici hayatına girmesi ile beraber reklamcılar için hem göze hem de kulağa hitap eden yeni bir kanal oluşmuştur. Bu kanal da ilk çıktığı dönemlerde oldukça popüler bir iletişim aracı olarak reklamcılar tarafından kullanılmıştır. Geçtiğimiz 15 sene içerisinde ise internetin tüketici hayatına girmesi ile beraber yeni kanallar gündeme gelmiş ve internet reklamcılığı popüler olmuştur. Son 10 sene içerisinde artan online mecralar ve mobil cihazların yaygınlaşmaya balaması ile de reklam mecraları mobil olarak her zaman yanımızda ve iletişime açık şekilde tüketicinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Fakat sürekli artan reklam mecralar ve reklam mesajları günümüzde artık tüketiciyi rahatsız eder hale gelmiş, reklam görüşünde bakmama, geçme ya da reklam bitene kadar farklı bir şey ile ilgilenme gibi davranışlar gelişmeye başlamıştır. Günümüz postmodern tüketicinin hazcı yapısı ile beraber reklamın bir şey izlerken ya da dinlerken yayını kesmesi, internette gezerken önüne çıkması gibi durumlarda tüketici reklamdan kaçma eğilimi gösterebilir.

Günümüzde tüketiciye rahatsızlık verecek düzeyde artan bu mesajlardan tüketici kaçıyor olması durumuna karşın firmalar da reklam yapmak ve markalarını duyurmak, ürünlerini tanıtmak zorundalardır. Tüketicinin reklamlara karşı tutumuna bağlı olarak ‘reklam gibi olmayan reklamlar’ üretilmesi postmodern tüketicinin iletişimden kaçmayacağı noktalara temas edilmesi gerekmektedir denilebilir.

Tüketicinin reklamdan kaçmaması ve iletişime açık olmasını sağlamanın yollarından biri de tüketiciyi reklamın içine almaktır. Günümüzde bunu yapmak için pek çok pazarlama trendi oluşmuş olsa da tüketiciyi 5 duyu organı ile bütünsel olarak etkilemesi ve aynı zamanda duygulara da hitap ederek tüketici ile arasında duygusal bağ kurulmasını sağlayan yöntemlerden biri de deneyimsel pazarlamadır.

Deneyimsel pazarlama reklam çalışmaları açısından çok farklı şekiller kullanılabilmektedir. Reklam çalışması içerisinde tüketiciyi de reklam çalışmasının içine katarak markanın imajına göre tüketiciye mesaj vererek unutulmayacak bir deneyim yaşatması deneyimsel pazarlamanın diğer pazarlama trendlerine göre üstün yönü olarak gösterilebilir.

Deneyimsel pazarlama unsurlarını kullanan reklam çalışmalarında marka heyecanlı bir kişiliği benimsedi ise tüketicisine heyecan yaratacak deneyimler sunarak heyecan ile markasını birleştirerek tüketici zihnindeki konumunu sağlamlaştırmaya çalışılmaktadır. Ya da deneyim ile beraber tüketiciye saklayacağı bir hatıra verilmesi deneyimsel pazarlama ile yapılan reklamcılığa örnek olarak verilebilir.

Deneyimsel pazarlama ile kurgulanmış reklam çalışmasında bir aktivitenin içine çekilen tüketici gönüllü olarak eylemi gerçekleştirmekte, iletişime açık halde olmakta ve reklam unsurlarından kaçınma tepkisi göstermemektedir.

Deneyimsel pazarlama ile tasarlanmış reklam çalışmalarında hem marka imajı desteklenmekle beraber yeni çıkan ürün ya da hizmeti tüketiciye deneterek yorumlarını almak, promosyon şeklinde sunarak hedef tüketicinin yenilikten haber dar olmasını sağlamak ve daha sonra satın almaya teşvik edilmesi sağlanabilir.

Reklamların eki ve sıkıcı olduğunu düşünen özellikle dijital kuşak tarafından bir etkinliğin içinde eğlenerek marka ile iletişime girmek için daha istekli olabilir. Gönüllü olarak katıldıkları iletişim çalışması aynı zamanda markaya karşı pozitif bir algı gelişmesini sağlayarak satın alma sırasında ortaya çıkan nostalji etkisinde deneyim sıralındaki güzel hatıralar ile markayı tercihleri artabilir.

Günümüzde pek çok marka deneyimsel pazarlama unsurları içeren reklam kampanyaları oluşturmakta ve bu kampanyalar ile tüketici zihninde daha güçlü yer elde etmeye çalışmaktalardır.

 2. Deneyimsel Pazarlama Kullanılan Reklam Çalışmalarının İncelenmesi

Bu bölümde deneyimsel pazarlama unsurları kullanılarak tasarlanan reklam çalışmalara ve bu reklam çalışmalarının reklamcılık açısından incelenmesine yer verilmiştir. Seçilen reklamlar örnek teşkil etme yolunda toplumda gündemde kalmış ya da yaratıcı olarak etkileyici reklamalar arasından seçilmiştir.

OMO Deneyim Evi

 • OMO hakkında

Omo markasın temizlik deterjanı olarak Unilever bünyesinde bulunmaktadır. Dünyanın en büyük hızlı tüketim malları firmasında biri olan Unilever 1952 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdürmektedir. Unilever gıda, deterjan, temizlik malzemeleri gibi birçok alanda faaliyet gösteren global markalara sahiptir. (https://www.omo.com.tr/)

            Deterjan markalarının ortak söylemi olan beyazlatma ve temizleme zaten deterjanın kullanılma sebebi olduğunu düşünen Omo yeni bir söylem benimseyip temizlemeyi değil kirlenmenin eğlencesini benimsemiştir. Yapılan reklam çalışmalarında eğlenerek öğrenmeyi ön plana çıkaran Omo "Kirlenmek Güzeldir!" diyerek tüketiciye seslenmektedir.

            Omo 1960 yılında Türkiye pazarına girmiştir. Çamaşır makinaların çıkması ile ilk çamaşır makinası deterjanını pazara sunmuştur. 2011 den beri Omo eğlenerek kirlenmeyi ön plana çıkararak iletişim çalışmalarına devam etmektedir. Omo her zaman ürünleri ile yenilikçiliği ön planda tutmuştur. ( https://www.unilever.com.tr/brands/our-brands/omo.html)

 • Reklam kampanyası hakkında

Deterjan reklamlarının ilk başladığı zamanlardan beri beyazlatmak ve temizlemek söylemlerinin kullanılması ve tüm deterjan markalarının birbirine benzer reklamlar yapması aynı şeyi söylemesi markalar arasında ayrımı giderek azaltarak marka farkındalığını deterjan kategorisinde ortadan kaldırmıştır.

Omo 2001 yılında "Çamaşırdır kirlenir, çocuklar böyle öğrenir" çamaşırın temizlenmesi değil kirlenmesi üzerinde durarak çocukların üstlerini kirletmesine farklı bir açıdan bakmıştır. 2004 yılında ise bu söylemine ek olarak "Kirlenmek Güzeldir" diyerek sektördeki kirlenmeme olgusuna karşı kirlen ve kafaya takma demektedir. Daha sonraki yıllarda çocukların öğrenmelerini ön plana çıkararak öğrenirken kirlenmenin güzel tarafları üzerinde duran çalışmalar yapmaya başlamıştır.

Yapılan reklam kampanyasında AVM içlerine deneyim evleri kurulmuştur. Bu deneyim evi içerisinde çocukların oyun oynayabilecekleri, eğlenebilecekleri çeşitli materyaller bulunmaktadır.

Kampanya tanıtım filmine aşağıdaki linkten ulaşılabilir. https://www.youtube.com/watch?v=BOLd6YnrzM8

Deneyim evinde çocuklar eğlenerek öğrenmişler bu zamanda da aileleri onları izleyerek hoş vakit geçirmiştir. Daha sonra çocuklar Omo şarkısını beraber söylemiş bu esnada profesyonel şekilde videoları çekilmiş ve kısa sürede montajlanarak bir hatıra haline getirilmiştir. Oyundan çıkan çocuklar ve aileleri için özel bir sinema gösterimi yapılmış ve şarkı söyleyerek eğlenen çocukların olduğu film ailelere izletilmiştir.

omo deneyim evi

 • Amaç ve hedef mesaj

Omo deneyim evinde çocuklar boyamalar yaparak çeşitli aktivitelerde bulunarak çok eğlenmişlerdir. Çocukların oyun oynadıkları süre içerisinde üstleri ve etraf fazlaca kirlenmiş fakat dışarıdan izleyen aileleri çocuklarının oynatarak öğrendiğini gördüğünden mutlu olmuş ve bu sayede marka ile olumlu baş kurmuşlardır.

Omo’nun yaptığı çalışmaların geneline bakılırsa uzun süredir kullandığı slogan olan kirlenmek güzeldir mesajını tüketicilere oldukça güçlü şekilde verdiği söylenebilir.

Deneyim yaratılması için ise bu çalışma duygusal ve fiziksel deneyimi aynı anda yaşatarak markanın dinamiklerinin deneyimlenmesine olanak sağlamıştır.

 • Kampanya yüzü

Kampanya yüzü olarak sadece bir kişi kullanılmamıştır. Bu çalışma her yapıldığında kampanya yüzü olarak çocuklar başrol oynamıştır. Sinema salonuna alınan aileler film başında çıkan Omo reklamında kendi çocuklarını omo şarkısı söylerken görmüşlerdir.

 • Konumlandırma ve hedef kitle

OMO çamaşır deterjanı ve temizleyicisi konusunda Pazar lideri olarak kendini konumlandırmaktadır. Omo çamaşır deterjanı pazarındaki temizler söylemine karşı kirlenmek güzeldir mesajını kendine seçmiş ve çocuklar oynasınlar öğrensinler omo temziler mesajını her açıdan vermektedir.

Çalışmanın hedef kitlesi çocuklarını kısıtlamadan oynamasına izin veren ebeveynlerdir. Daha çok 25-45 yaş arasında ve çocuk gelişiminde oyunun değerini bilen kişiler hedeflenmekledir denilebilir. Milenyum çocuklarının annelerinin çocuklarını daha serbest ve özgüvenli büyütme eğiliminde oldukları görülmektedir

Verdiği mesajlar itibari ile kuralcı eski ve sıkıcı kirlenme diyen deterjanlara karşı kirlen ben temizlerim diyerek enerjik genç ve eğlencelidir.

 • Reklama kampanyası mecraları

Deneyimsel pazarlama olarak kampanya sadece avm lerde değil mevsimsel şartlara göre açık alanlarda da yapılmıştır.

Kampanyanın destekleyici adımları olarak Omo çocuk gelişimini destekleyen farklı etkinliklerle de ailelerin yanındandır. Bunlar kirlenmek güzeldir, çocuklarımızın geleceği için, haydi hareketlen, kadınlar kulübü gibi çalışmalardır.

Tüm ek mecralara göre yine de ana mecra deneyimin yaşatıldığı Omo deneyim evinin yerleşke olarak bulunduğu ortamdır.

http://cocugumungelecegi.omo.com.tr/

 • Reklam kampanyası sonuçları

Omo yaptığı kampanya ile tüketicilere kirlenmenin kötü olmadığı aksine kirlenerek öğrenmenin keyifli olduğunu göstermiştir. Hedef kitle olan ebeveynlerin çocukları ile beraber eğlenmesi duygusal uyarım sağlamıştır. Sinema gösteriminde yaşanan deneyimin tekrara edilmesi pekiştirilmeyi sağlamıştır. Çocukların Omo şarkısı söylemesi reklam jingleının akılda kalmasını sağlamıştır. Reklam filminde çocuklarını gören aileler görsel açıdan da uyarılmıştır.

Vermek istediği mesajı güçlü şekilde deneyimler ve duyular yardımı ile verene bir çalışma olmuştur. Hem duyusal hem de fiziksel deneyim ile tasarlanan bu çalışma tüketicilerin marka bağlılığını arttırmanın yansıra çocuklar ile girdiği iletişim sayesinde Omo markasının gelecek kuşaklar tarafından da öğrenilmesine katkı sağlanmış olmaktadır.

Carlsberg Afiş Çalışması

 • Carlsberg hakkında

Carlsberg biraları Carlsberg grup şirketi adı altında bulunmaktadır. Danimarka’nın başkenti Kopenhag da kurulan fabrikada  1847 yılında ilk üretim yapılmıştır. Carlsberg markasının kurucusu olan Jacobsen’in bu markayı oluştururken amacının Dünya üzerinde üretilebilecek en iyi birayı üretmek olduğu söylenmektedir. Hatta bunun için dönemin ünlü bilim adamlarına fabrikası içerisinde bir ar-ge laboratuvarı oluşturarak n iyi mayayı elde etmeye çalıştığı bilinmektedir.

(http://www.carlsberggroup.com/Markets/Pages/Markets_front.aspx)

Carlsberg Türkiye pazarında Türk Tuborg anlaşması ile bulunmaktadır. (http://www.turktuborg.com.tr/tr/markalarimiz#)

 • Reklam kampanyası hakkında

Carlsberg marka sloganı olarak ‘probably the best beer in the Word‘ ‘muhtemelen dünyanın en iyi birası’ anlamına gelmektedir. Carlsberg markasının bu sloganı esprili şekilde markanın reklam çalışmasına da yansıtılmıştır.

Reklam çalışmasında Açıkhava reklamcılığından yararlanılarak yanı zamanda fiziksel deneyim yaratma unsurları kullanılmıştır. Çalışmada sokakta büyük bir billboard bulunmaktadır. Billboard üzerinde marka sloganı ve bir de bira akmasını sağlayan çeşme bulunmaktadır.

Çalışmanın videosuna Carlsberg resmi Youtube hesabı üzerinden erişmek mümkündür. ( https://www.youtube.com/watch?v=ZwB3kGCXeWY)

Carlsberg billboardı önünden geçenler bir bardak bulduklarında billboard üzerindeki çeşmeden istedikleri kadar birayı doldurabilmişlerdir. Markanın ürününü tüketiciye deneyimlemesi ve bunun yanında ‘muhtemelen dünyadaki en iyisi ‘ söylemini birleştirerek tüketici üzerinde fiziksel etki ile beraber düşünsel etki de oluşturmaya çalışmıştır.

carlsbergposter

 • Amaç ve hedef mesaj

Carlsberg markası yaptığı çalışma ile dünyadaki en iyi bira oldukları yönündeki söylemlerine atıfta bulunmaktadır. ‘Muhtemelen dünyadaki en iyi poster ‘ söyleminin altında en iyi poster çünkü Carlsberg bira var hem de istediğin kadar mesajı gizlidir denilebilir. İnsanların promosyonları seven yapısı ile bedava bira verdiği için poster dünyanın en iyi posteridir denmektedir.

Carlsberg markasının amacı dünyadaki en iyi bira olduğunun tüketiciye deneyimletilmesi açısından hem düşünsel hem de fiziksel deneyim tasarımında faydalanıştır.

Calsberg deneyimsel ve interaktif posteri ile tüketiciye hem bira içkisinin arkadaşlık ve samimiyet duygularını yansıtmış ve şaşırtan hoş sürprizi ile onları eğlendirmiş aynı zamanda da en iyi poster en iyi bira bağlantısını düşünsel olarak kurdurmaya çalışarak tüketicinin zihninde ‘en iyi’ imajını tazelemiştir denilebilir.

 • Kampanya yüzü

Carlsberg reklam çalışmasının yüzü olarak bir kişi kullanmamıştır. Bu çalışmada reklamı ön plana çıkaran musluk ve in iyi vurgusudur. Reklam yüzünü bir nesne olması açısından incelersek bira musluğunun reklam çalışmasının ana teması ve akılda kalıcılığı had safhada arttırması dolayısı ile reklam yüzüdür denilebilir.

 • Konumlandırma ve hedef kitle

Carlsberg reklam çalışmasında konumlandırmasını uzun zamandır kullandığı ‘Dünya’nın en iyisi ‘ sloganı üzerine kurmuştur. Bu reklam çalışmasında da ‘Dünya’nın en iyi birası’ vurgusu yapılmaktadır.

Markanın hedef kitlesi alkol kullanacak yaşta ve bira içmeyi seven tüm insanlardır. Çalışmanın yapıldığı ülke olan İngiltere’de toplumun arkadaş toplantılarında, iş çıkışı ya da yorgunluk atmak için vb. bira içmeyi tercih ettiği bilinmektedir. Carlsberg markası da her an her yerde bira içmeyi seven bu kitleye seslenmektedir.

 • Reklam kampanyası mecraları

Carlsberg markası reklam çalışması asıl olarak tüketiciye deneyim yaşatarak tüketiciye dokunmak olduğundan billboard Açıkhava reklamı olarak tasarlanmıştır. Fakat bu çalışmanın görselleri ve videosu farklı kanallarda haber yapılarak çalışmaya katkı sağlanmıştır.

 • Reklam kampanyası sonuçları

Carlsberg markası promosyon olarak verdiği bira ile tüketicisine fiziksel bir deneyim ve tadım imkanı sunmaktadır. Ayrıca carlsberg birasını daha önce denememiş farklı markaları tüketin kişiler için de eğlenceli bir deneyim ortamı yaratılmıştır. Take away şeklinde dağıtılan birayı tadan tüketiciler ile en iyi sloganı sayesinde düşünsel olarak öğrenme ve en iyi birayı carlsberg olarak kodlamaları beklenmektedir. Farklı bir açı ile çevresine ücretsiz bir şey veren/ iyilik yapanlar iyi insanlar olarak anılmakta buna benzer olarak da ücretsiz bira veren marka için de iyi marka bağlantısı kurularak duygusal olarak tüketiciye dokunulmuştur.

Redbull Formulaz Kampanyası

 • Redbull hakkında

Redbull içecek pazarında enerji içeceği kategorisinde pazarda bulunmaktadır. Redbull’un çıkış noktası uzak doğudaki şifa veren özel içeceklerdir. Redbull un pazara sunulması içecek sektöründe yeni bir kategori oluşturmuştur. Redbull 169 ülkede faaliyetlerine devam etmektedir.

Redbull enerji içeceği kategorisinde iletişimini ‘kanatlandırır’ sloganı ile devam etmektedir.

 • Reklam kampanyası hakkında

Redbull enerjik kişiliğini desteklemek için pek çok adrenalin tutkununa farklı etkinlikler ile dokunmaktadır. Redbulun enerji verici özelliğini ön plana çıkaran etkinliklerden biri de Formulaz çalışmasıdır.

Formulaz çalışması türkiye pazarına özel glokalizasyon yapılarak hazırlanmış bir çalışmadır. Formulazda Rize’de yüzü aşkın yıldır her sene el yapımı tahta arabalar kullanılarak yapılan yerel yarışlar sahiplenilmiştir. Formulaz ismi formula yarışlarından eşinilerek oluşturulmuştur.

Formulaz ile bölge halkının çocuk ve gençlerinin oyunu bir festivaal dönüşmüştür. Redbull marka değerini Formulaz gibi alternatif sporlar ile desteklemeye devam etmektedir. (http://www.redbull.com/tr/tr/events/1331807251733/red-bull-formulaz-20169 )

rastgele uşaklar

 • Amaç ve hedef mesaj

Redbull formulaz yarışı ile kendi marka kişimliğinde bulunan enerjik özelliğini ortaya çıkarmaktadır. Hem eğlenceli hem de halka dokunan bu yarışta herel halk ile sıcak başlar jurabilmekte, aynı zamanda kültürlere göre tasarlanan pazarlama kampanyası yaratmaktadır.

Redbull’un sloganı olan ‘kanatlandırır’ bu çalışmada araçların hızı sebebi ile havalanması ve hızlanması gibi durumlarda gerçekten uçma hissi yaratılması markanın sloganına birebir uymaktadır.

Bu çalıma sayesinde redbull fiziksel olarak da kanatlandırma, uçurma ve heyecan duygusu ile tüketiciye hitap etmektedir.

 • Kampanya yüzü

Redbull Formulaz çalışmasında her sene düzenlenen yarışlarda özel olarak bir kampanya yüzü kullanılmamaktadır. Kenan Sofuoğlu’nun son yıllardaki başarıları ile Formulaz yarılının son ayağında davetli olarak Sofuoğlu katılmıştır. Sofuoğlu’nun motor sporlarındaki dereceleri bulunduğundan marka Sofuoğlu’nun başarı ve heyecanlı özelliklerini yarış sırasında kendine atfederek marka ile özdeşleşmesini sağlamıştır.

 • Konumlandırma ve hedef kitle

Redbull un kampanya açısından konumlandırması sloganı ile örtüşmekte ve heyecan duygusu ve enerjikliği benimsemiştir. Redbullun hedef kitlesi yoğun çalışan, Enerji ihtiyacı olan, öğrenci, çalışan, sporcular gibi kitlelerden oluşmaktadır. Redbull konumlandırması gereği yemek sırasında içilen bir içecek değildir ve enerjik olmanın formülüdür denilebilir.

 • Reklam kampanyası mecraları

Redbull’un reklam kampanyasının mecrası yarış alanı ilk mecradır. Bunun yanında youtube videoları ,sosyal medya çalışmaları, ve basınca çıkan haberler de kampanyanın mecraları arasında görülebilir. Kampanyanın youtube videosuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=h7vDe6FW4oc

 • Reklam kampanyası sonuçları

Redbull yaptığı birçok çalışmada redbull tüketiciye direk temas etmeyi tercih etmektedir. Redbull formulaz benzeri bir çok etkinlik gerçekleştirmektedir.

Redbull Formulaz çalışması ile hedef tüketicisine enerjik bir deneyim yaşatmaktadır. Fiziksel deneyim unsurları işe tasarlanan bu çalışma tüketiciye deneyimi yaşatarak bağ kurmaktadır denilebilir.

Sprite Duş Çalışması

 • Sprite hakkında

Sprite 1961 yolında içecek sektöründe limonlu gazoz kategorisinde üretilmeye başlanmıştır. Sptite 1987 yılından bu yana Türkiye pazarında bulunmaktadır. Sprite markası The Coco-Cola Company alt markasıdır.

Sprite özellikle sporculara sponsorluk yapmaktadır. Sprite Türkiye pazarında ‘susuzluğunu dinle Sprite iç’ sloganı ile bulunmaktadır. Sprite iletişim çalışmalarında serinletme özelliği üzerine sürekli vurgu yapılmaktadır.

(http://www.coca-colacompany.com/brands/sprite)

 • Reklam kampanyası hakkında

Sprite duş çalışması kampanyası Brezilya sahillerinde 2012 yılında yapılmıştır. Marka soğuk su duşlarını sprite görseli ile kaplatarak akşam soğuk sunun serinleticiliğini Sprite’den kaynaklandığı izlenimi yaratmaya çalışmıştır. Bu çalışma ile 59. Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nde altın aslan ödülü almıştır.

sprite

 • Amaç ve hedef mesaj

Sprite shower çalışması ile ürünün deneyimletici özelliği farklı bir açıdan fiziksel deneyime dönüştürülmüştür. Duş alanı etrafında dağıtılan soğuk sprite şişeleri tüketicilerin içtiklerinde serinlemeleri ve aynı zamanda duş altında da yaşadıkları tarifsiz serinlik hissi ile birleştirilmeye amaçlanmıştır.

Sprite shower duş çalışması ile sprite serinletir mesajı güçlü tasarımsal ögelerle tüketiciye verilmektedir.

 • Kampanya yüzü

Sprite shower çalışmasının belli bir kampanya yüzü bulunmamaktadır. Fakat kampanyayı tanıtan ve akılda kalıcılığı saplayan en büyük ögenin duş ve soğuk su olduğu söylenebilir.

 • Konumlandırma ve hedef kitle

Sprite shower çalışmasında hedef kitle gazlı içecek içen her yaştan insanı hedeflenmektedir. Sprite tüketici zihninde serinletici içecek olarak konumlandırılmıştır yapılan bu çalışma tüketiciyi fiziksel olarak serinletmekte ve plajda yapılmış olması da sıcağa karşı tüketicinin daha duyarlı olmasını sağlamıştır.

 • Reklam kampanyası mecraları

Sprite shower kampanyası mecrası deneyimin yaşandığı yer olan brezilya sahilleridir. Aynı zamanda kampanya birçok mecrada içerik üretilmesine sebep olmuştur. Bu açıdan bakıldığında ana mecra duş çalışmasının yapıldığı duş yerleşkesidir.

 • Reklam kampanyasının sonuçları

Fiziksel deneyim unsurları kullanılarak tasarlanan bu çalışmadan tüketicilerin duş altında fiziken serinlemesi aynı zamanda dağıtılan ürünler ile de serinleme etkisini içerek yaşaması sağlanmıştır.

Sprite markasının ‘serinletme’ özelliğini sahiplenmesi ve buna bağlı yapılan bu çalışmada tüketiciler ile marka arasında fiziksel unsurlar ve muhteşem serinleme deneyimi yaşanmasını sağlanmıştır.

Kızılay Kan Bağışı Çalışması

 • Kızılay hakkında

Kızılay bilinen ismi ile Kızılay Derneği milletler ve ülkelerden bağımsız olarak insan ayrımı yapmaksızın tüm hastalar ile ilgilenme temeli üzerinden Osmanlı devleti döneminde kurulmuştur. Osmanlı devletinin alçalma dönemindeki yoğun savaşlar ve çatışma ortamında birçok hastaya yardımcı olarak sağlık hizmeti vermiştir.

Günümüzde ise Kızılay Derneği savaş ve çatışma olan bölge halklarına yardım götürmekte, kan bağışını organize ederek kan ihtiyacı olan hastalara temin etmektedir.

 • Reklam kampanyası hakkında

Kızılay Derneği reklam kampanyaları genellikle maddi bağış, kan bağışı, bayram gibi özel günlerde kurban ya da para bağışı gibi alanlarda yapılmaktadır.

Kılılay derneği kan bağışı kampanyaları en sık yapılan kampanyalar arasındadır. Kanbağışı ile ilgili yapılan bu kampanyalarda deneyimsel pazarlamanın düşünsel ögesi kullanılarak tasarlanmıştır.

Verilen mesajlarda kan ihtiyacının bir gün erkesin başına gelebileceği söylemi ile empati yapılması ile bağışa teşvik edilmektedir. Ayrıca kan bağışı kampanyalarında kullanılan afiş çalışmalarında bilgilendirici ögeler ile sıklıkla rakamsal değerler görülmektedir.(http://www.kizilay.org.tr/Haber/HaberArsiviDetay/2544)

kizilay kan bagisi kabul edecek h3077kizilay3

Çalışmada kan sürekli ihtiyaçtır denilerek hedef kitlenin kan verme konusunda düşünsel ögeler ile teşvik edilmeye çalışıldığı söylenebilir. İkinci çalılmada bulunan çalışmada ise ‘kanıma dokunuyor’ cümlesi Türk kültüründe çok üzüntülü olma durumlarında kullanılması ile hem bilişsel hem de duygusal ögeler ile tüketiciye mesaj verilmeye çalışılmaktadır.

 • Amaç ve hedef mesaj

Yapılan bu afiş çalışmaları ile yetişkin ve sağlıklı tüm bireylere kan bağışını özendirmek ayrıca toplumda devamlı kan vericilerini arttırmak hedeflenmektedir.

Kampanya mesajarı deneyimsel pazarlamanın daha çok bilişsel ögeleri kullanılarak tasarlanmış ve hedef kitlenin düşünerek fikre onay vermesi ve kan bağışında bulunmaya teşvik etmek mesaj olarak verilmektedir.

 • Kampanya yüzü

Farklı zamanlarda farklı kişiler çalışmalarda bulunmasına rağmen Kızılay Derneği kan bağışı kampanyalarının belirli bir kampanya yüzü bulunmamaktadır.

 • Konumlandırma ve hedef kitle

Kızılay derneğinin konumlandırılması iyilik, bağış, zor durumda olanlara yardım edilmesi şeklinde özetlenebilir.

Reklam çalışmasının hedef kitlesi ise yetişkin ve sağlıklı tüm bireylerdir.

 • Reklam kampanyası mecraları

Kızılay kan bağışı kampanyası daha çok açık alan reklamcılığı ile kalabalık olduğu yerlere asılan afişler şeklindedir. Son dönemde artan kan ihtiyacı için ise tüketicinin hayatında olabilecek her alandan mesaj iletilmeye çalışılmaktadır denilebilir. Geleneksel kanallardan, multimedya kanallardan ve açık alan reklamcılığı ile kampanya devam ettirilmektedir. Reklam kampanyası tanıtım filmlerini aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür.

http://www.kanver.org/Multimedya/TanitimFilmleritoplımın

 • Reklam kampanyası sonuçları

Kızılay kan araçları ile halkın yoğun bulunduğu meydanlarda, okul ve işyerleri gibi yerlere giderek kan bağışı için halkı teşvik etmektedir. Bununla beraber afiş çalışmaları, geleneksel medya çalışmaları ile desteklenen kampanya ile toplumda duyarlılık oluşmaya başlanmıştır denilebilir.

Bridgestone Emniyet Lastiği Reklamı

 • Bridgestone  hakkında

Bridgestone Türkiye 1988 yılında Japon Bridgestone ile Sabancı eşit hisseli ortaklığı ile kurulmuştur. Kurulan bu ortaklık ile Brisa adına alan firma Lassa ve Bridgestone lastik markalarına sahiptir. Briggestone ve Lassa markaları ile hem iç hem de dış pazara hizmet veren firma pazarda lider konumdadır. Brisa sadece araç lastiği üretmemekte, golf topu, bisiklet parçası gibi farklı alanlarda da üretim yapmaktadır. Brisa her zaman yenilikçiliği ön planda tur-tan global bir firmadır.

 • Reklam kampanyası hakkında

Bridgestone emniyet lastiği sloganı ile güvenli sürüşü benimsemiştir. Reklam kampanyası özellikle televizyon olma üzere bir çok mecrada tüketici ile buluşturulmuştur.

Bridgestone reklam filmine aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür.

https://www.youtube.com/watch?v=paLz7GOtnyo

bridgeston

 • Amaç ve hedef mesaj

Bridgestone emniyet lastiği kampanyası ile tüketiciye zorlu koşullarda, araç içerisinde aileniz, sevdikleriniz varken emniyetli sürüş yapılması mesajını vermektedir.

Deneyimsel pazarlamanın düşünsel ögelerine yer verilen reklamda tüketicilerin düşünsel olarak trafikteki riskleri fark etmeleri ve buna karşın emniyetli sürüş için Bridgestone emniyet lastiklerini tercih etmesi amaçlanmaktadır.

 • Kampanya yüzü

Bridgestone kampanya yüzü olarak bilinen oyuncuları, sporcu ve sanatçıları kullanmıştır. Bridgestone kampanya yüzlerinin en az bir adet çocukları vardır ve kampanya içerisinde çocukların isimleri bazen de kendileri yer almaktadır. Başlarda erkek ünlülerin kampanya yüzü olduğu sonraki çalışmalarda kadın ünlülerin de bulunduğu görülmektedir. Bridgestone kampanya yüzleri şu şekildedir; Emre Altuğ, Güntekin Onay, İlker Aksum, Zeynep Yaylagül, Özgür Ozan , Nilüfer Acar, Barış Falay .

            Reklamda kullanılan ünlülere bakıldığında hepsinin toplumda saygın bir yeri olduğu ve halkın sempatisini kazanmış kişiler olduğu görülmektedir.

 • Konumlandırma ve hedef kitle

Bridgestone reklam kampanyasında bridgestone lastiklerini ‘emniyet lastiği’ olarak konumlandırmış ve güvenli, sürüş mesajı ile tüketiciye iletmektedir.

Kampanya hedef kitlesi ailesi ile araç içinde yolculuk yapan kadın erkek, ailesini önemseyen ebeveynlerdir. Burada düşünsel ögeler ağır olarak duygusal ögeler de kullanılmıştır. Verilen mesajda ‘iyi bir anne/baba olarak ailemin güvenliği için bridgestone eminyet lastiklerini kullanmalıyım’ şeklindedir.

 • Reklam kampanyası mecraları

Reklam kampanyası özellikle geleneksel mecralarda yoğun olarak kullanılmıştır. Bunun yanında sosyal medya kanalından da iletişime devam edilmiştir. Ek kanallar olarak ise; Babaolunca.com üzerinden babalara duygusal mesaj verilmiş özellikle babalar günü çalışması yapılmıştır. Fakat artık babaolunca.com kanalı çalışmamaktadır.

 • Reklam kampanyası sonuçları

Yapılan reklam çalışması ile ebeveynlere seslenilmiş iyi anne/baba olmak ile emniyet lastiği algısı birleştirilmiş hem bilişsel hem de duygusal olarak tüketiciye ulaşılmıştır.

SONUÇ

Reklamcılık tarihine bakıldığında ilk reklamlardan günümüze kadar tüketicinin dikkatini çekecek ve tüketici üzerinde etki bırakacak söylem ve görsellere yer verildiği görülür.  Matbaanın icadı ve daha sonraki dönemde televizyonun tüketici hayatına girmesi ile beraber reklamcılar için hem göze hem de kulağa hitap eden yeni bir kanal oluşmuştur. Bu kanal da ilk çıktığı dönemlerde oldukça popüler bir iletişim aracı olarak reklamcılar tarafından kullanılmıştır.

Geçtiğimiz 15 sene içerisinde ise internetin tüketici hayatına girmesi ile beraber yeni kanallar gündeme gelmiş ve internet reklamcılığı popüler olmuştur. Son 10 sene içerisinde artan online mecralar ve mobil cihazların yaygınlaşmaya balaması ile de reklam mecraları mobil olarak her zaman yanımızda ve iletişime açık şekilde tüketicinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Tüketicinin reklamdan kaçmaması ve iletişime açık olmasını sağlamanın yollarından biri de tüketiciyi reklamın içine almaktır. Günümüzde bunu yapmak için pek çok pazarlama trendi oluşmuş olsa da tüketiciyi 5 duyu organı ile bütünsel olarak etkilemesi ve aynı zamanda duygulara da hitap ederek tüketici ile arasında duygusal bağ kurulmasını sağlayan yöntemlerden biri de deneyimsel pazarlamadır.

Deneyimsel pazarlama ile kurgulanmış reklam çalışmasında bir aktivitenin içine çekilen tüketici gönüllü olarak eylemi gerçekleştirmekte, iletişime açık halde olmakta ve reklam unsurlarından kaçınma tepkisi göstermemektedir.

Deneyimsel pazarlama ile tasarlanmış reklam çalışmalarında hem marka imajı desteklenmekle beraber yeni çıkan ürün ya da hizmeti tüketiciye deneterek yorumlarını almak, promosyon şeklinde sunarak hedef tüketicinin yenilikten haber dar olmasını sağlamak ve daha sonra satın almaya teşvik edilmesi sağlanabilir.

Reklamların eki ve sıkıcı olduğunu düşünen özellikle dijital kuşak tarafından bir etkinliğin içinde eğlenerek marka ile iletişime girmek için daha istekli olabilir. Gönüllü olarak katıldıkları iletişim çalışması aynı zamanda markaya karşı pozitif bir algı gelişmesini sağlayarak satın alma sırasında ortaya çıkan nostalji etkisinde deneyim sıralındaki güzel hatıralar ile markayı tercihleri artabilir.

Günümüzde pek çok marka deneyimsel pazarlama unsurları içeren reklam kampanyaları oluşturmakta ve bu kampanyalar ile tüketici zihninde daha güçlü yer elde etmeye çalışmaktalardır.

Kategori: Yazılar

Etiketler: emniyetlastiği,, bridgestone,, reklam,, kampanya,, kan bağışı,, kızılay,, sprite duş,, sprite,, deneyimevi,, formulaz,, redbull,, calsberg,, omo,, deneyim,, deneyimsel pazarlama,, marka,, pazarlama,