Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

deneyim, - İlknur Ergün

Deneyimsel Pazarlamanın Reklamlarda Kullanımı-İnceleme-

Bu bölümde önceden literatürü hakkında bilgi verilen reklamcılıkta kullnılan deneyimsel pazarlama kampanyalarına örnekler verilerek bu örnekler tüketici açısından incelenecektir.