Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ ( YGG) NEDİR?

YGG toplantıları kurumların vizyonlarını oluşturdukları, revize ettikleri yeni gelişim alanları konusunda farkındalıkları artıran bir toplantıdır.

YGG toplantıları sayesinde üst yönetim gerekli konularda değerlendirmeler yapar ve yeni hedefler belirler.

Bu toplantılar sayesinde ortaya konan vizyon kurumların devamlılıklarını sağlamada, kendi iç organizasyonlarını ve kurum çevresini analiz etmelerini sağlar.

Yönetimin gözden geçirmesi toplantıları işletmelerde yılda en az 1 kere yapılması faydalı olacaktır.

YGG toplantılarının yöntemini belirlemek için prosedür ya da talimatlar kullanılarak sistematik hele getirilebilir.

Genel olarak YGG toplantılarında geçen dönemin değerlendirmesi yapılarak yeni dönem için hedefler belirlenir. Mümkünse YGG toplantılarına varsa bölüm yöneticileri kendi alanları le ilgili sunumlar ile hazırlanarak katılmalıdır. YGG toplantılarında işletme yönetimi ve işletme hedefleri, satış/ pazarlama, müşteri ilişkileri/şikayet yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, verimlilik yönetimi, üretim yönetimi, finansal yönetim, satın alma yönetimi gibi konuları gündem edinebilir.

YGG toplantısı öncesinde mevcut verileri hedefler, OKRler ve KPIlar gözden geçirilerek anlamlı hale getirilmeli ve bir çerçeve içinde sunulmalıdır ki yeni dönemde neyin ne kadar iyileştirilmesi gerektiği konusunda daha temeli sağlam kararlar alınabilsin.  Bu konuda daha detaylı bilgi almak için KOBİlerde veri analizi yazıma göz atabilirsiniz.

Tüm bu konular prosedür ya da talimatta belirtilen şekilde bir toplantı içinde organze edilerek tartışılır ve yani dönem için yeni hedefler belirlenir. Hedeflere giden yolda ilerlemeler yine YGG toplantılarında ya da birim birim mümkünse her 3 aylık dönemde incelenerek takip edilmeli gerekli aksiyonlar sonraki YGG ye bırakılmadan alınırsa daha etkin bir yönetim sağlanmış olur.

YGG toplantılarında alınan kararlar neticesinde üst yönetim/patron ya da lider(ler) OKR çerçevesinde stratejik hedefleri belirler ve her çalışan

Her YGG toplantısında görüşülen gündem ve kararlar YGG toplantı tutanağına yazılır ve gerektiği zaman incelenmek üzere muhafaza edilir.

Örnek prosedür ve YGG toplantı tutanağı içeren e kitaba ücretsiz sahip olmak için tıklayın.

Kategori: Yazılar

Etiketler: KPI, prosedür, toplantı, yönetimin gözdengeçirmesi, YGG, hedef, strateji,