Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

Yılı Planlamak ve Planlanan Gibi Bitirebilmek

 

Her ne kadar şubat ayoının ortasına geldiyesek de yıllık hedef belirlemek ve aksiyona geçmek içşn geç değil. Yeni yılda kişisel hedefler gibi şirket hedeflerinin de oluşması önemlidir.

Peki, hedef nedir ve nasıl konur? Hedefi e giden yolda nasıl kalınır?

Öncelikle hedef koymaya verilere bakarak başlayın. Veriler üzerinden hedef oluşturun ki hedefleriniz sağlam bir temele dayansın. 

Bunun için yapmadıysanız hemen bir yönetimin gözden geçirme toplantısı yapmanızı öneririm. Daha önce yönetimin gözden geçirmesi toplantısı yapmadıysanız YGG yazımda bulabilirsiniz.

Diyelim ki ygg yaptınız ve elinizde verilere dayanan hedefler var. Öncelikle kendinizi kutlayın çünkü bunu yapmak bile oldukça yol kat ettiğinizi gösterir. Hedefleriniz net ise bir de bu hedeflerin SMART olup olmadığına bakmanız faydalı olur.  Smart hedefler özetle, net, ölçülebilir, başarılabilir, mantıklı ve zamana bağlı olarak 5 alt boyutta incelenir. Smart hedef nasıl konur derseniz SMART HEDEF videoma göz atabilirsiniz.

Hedefe giderken sabotaja uğramak

Aslında şimdiye kadar tanıdığım herkesin en az 1 sabotajcısı olduğunu söyleyebilirim. Kimler mi? Tam aksiyona geçecekken ya da bir şeyler yapmaya başladığımızda kafamızın içinden seslenen ‘yapamazsın, her şey kötü olacak, yapsan da işe yaramayacak’ vb. diyen o ses var ya işte o sabotajcıdır. Her insanın olumsuz tecrübelerinin bir yansıması olarak görebiliriz bu sabotajcıyı. Bazen sesini açıkça duyarız bazen de duyduğumuzun farkına varmayız. Böyle bir sabotajcının işlerinizi etkilediğini düşünüyorsanız koçluk alabilirsiniz.

Kobiler büyük organizasyonlara göre bu sabotajcıdan daha kolay etkilenebiliyorlar ve gelişimin önündeki en büyük engel de ne yazık ki bu. Ne organizasyondaki personel sayısı, ne yıllık ciro ne de başka bir şey. Neden? çünkü Kobilerde bulunan lider aynı zamanda her şeyin karar vericisi ve uygulayıcısı. Büyük organizasyonlarda bazı yetki ve görevler alt kademelere delege edildiği için lider stratejik hedefi koyduktan sonra işin yönetimi bir alt kadroya geçiyor, böylece üst yönetimdekiler sabotajcıdan bir şekilde etkilense bile operasyona müdahale edemedikleri için konulan hedefe daha kolay gidilebiliyor.

Dönem dönem ilerlemeye çalıştığınız yolda iki ileri bir geri gittiğinizi, kaynaklarınızı verimsiz kullandığınızı düşünüyor musunuz? Merak etmeyin yalnız değilsiniz. Sistem bakış açısına sahip olmayan hemen hemen her işletme aynı sorunla sürekli karşı karşıya kalıyor. Çözüm ise çok bilindik. Sistem yaklaşımını devreye almak.

Sizi yolda tutacak diğer bir yaklaşım ise OKRlerden faydalanmak.

OKRler temel olarak stratejik bir hedef ve bu hedefe ulaşmak üzere kullanılan anahtar sonuçlardır. O ( objectives- hedefler) ve KR ( key results- anahtar sonuçlar) dan oluşur. Hani en başta bahsettiğim YGG toplantısındaki vizyon hedefleriniz var ya, işte oradaki hedefleriniz O ve bu hedefleri gerçekleştirmek için takımınızın yapacağı kritik adımlar KR dır. OKR sistemi ile ilerlediğinizde çalışanlarınıza hedefe giderken görev vermeniz gerekmez. Çünkü hedefe nasıl katkıda bulunmaları gerektiğini kendileri planlamış olacaklardır. Diğer taraftan aynı zamanda neyin önemli olduğunu daha iyi anladıklarından gereksiz işlerle boşa zaman kaybetmeyecekler.

Tabii tüm yıl hedef belirledim nasıl olsa kendi kendine gerçekleşir bu hedefler diye de düşünmemek lazım. Münkünse her çeyrekte KPI (anahtar performans göstergeleri) üzerinden bir değerlendirme yapın ve işlerin istediğiniz gibi gidip gitmediğini inceleyin. Darboğazları tespit edin ve personeliniz hedefe koşarken önündeki engelleri fark edip yolu açın. Bir liderin asli görevi budur.

Yıl sonu geldiğinde ve tekrar YDD yaptığınızda hedeflere ulaşmanızı dilerim.

Kategori: Yazılar