Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

kültür - İlknur Ergün

Basamak Atlatacak Lider Gelişim Programı

Günümüz çalışma dünyasının olmazsa olması liderlik. Yeni çağın gerekliliklerinde çalışanlar ve çalışanların ihtiyaçları değiştikçe çalışanların uyum içinde çalışması ve aidiyet ve performans yaratma koşulları da değişmeye başladı. Liderlik yetkinliklerinizi geliştirerek çalışanlarınızı işlerine ve firmanıza daha bağlı, daha özverili daha üretken yapmak ve yüksek performansa sahip takımlar ile verimliliğinizi artırmak mümkün.