Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

karlılık - İlknur Ergün

Kurumsal Karne Nasıl Karlılığı Artırmaya Yardımcı olur?

Bir işletmenin nihai amacı nedir? Tabii ki karlılık. Karlılığı oluşturan fakrörlere baktığımızda 5 ana bölümden bahsetmek mümkün. Bu alanlar;

📌 Pazarlama- satış

📌 Süreçler

📌 Çalışanlar

📌 Sürekli gelişme

📌 Kurumsal yönetim