Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

duygusalzeka - İlknur Ergün

Yönetsel Zeka

⚙ Yönetim ve yöneticiliğin ihtiyaçları ile yöneticiden beklenenler eskiden sadece işyerinde birim zamanda üretim miktarını artırmak için gerekli aksiyonların alınması ve buna bağlı insan gücünün kullanılması olarak görülürken günümüzde artık yöneticinin çalışanın yetkinliklerini geliştirmesi onu yüksek performans sergilemesi için motive etmesi gerekiyor.