Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

düşünsel deneyim, - İlknur Ergün

Deneyimsel Pazarlamanın Reklamlarda Kullanımı-Deneyim Literatürü-

Bu böümde deneyimsel pazarlamanın reklamcılıkta kullanımı ile ilgili örneklere geçmeden önce deneyimsel pazarlamanın daha iyi anlaşılması için kısa bir literatür özeti verilerek konu incelenmiştir.