Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

Eşyayı İşe Almak

Hızla gelişen teknoloji, çıkan yeni ürünler, değişen moda, hızlanan yaşam ve tabii iktisadın temeli doyumsuz ihtiyaçlar özellikle şehir insanlarını bir sürekli satın alma yapacak şekilde esir almaya doğru sürüklüyor. Düşen satın alma gücümüzle beraber dedemizin evi gibi büyük evler de alamıyoruz ve kutu gibi evlere sığmaya çalışıyoruz. Her şey üst üste dolaplar taşıyor ama almaya devam ediyoruz. Yıllardır kullanmadığımız bir sürü eşyamız var kimselere vermiyoruz da atmıyoruz da.

Kategori: Marka

Devamını Oku

Eşyayı İşe Almak Minimaliste Pazarlama

Hızla gelişen teknoloji, çıkan yeni ürünler, değişen moda, hızlanan yaşam ve tabii iktisadın temeli doyumsuz ihtiyaçlar özellikle şehir insanlarını bir sürekli satın alma yapacak şekilde esir almaya doğru sürüklüyor.

Kategori: Marka

Devamını Oku

Stratejik Satın Alma ve Kategori Yönetimi-3-

Kategori kavramına bakıldığında genel olarak ortak bir özelliği taşıyan cisimlerin belirli bir düzende bir araya getirilmesi olarak tanımlanabilir. Buna göre de kategorileştirme aynı cins cisimlerin belirlenen kategorilere göre bir araya getirilmesidir denebilir.

Kategori: Marka

Devamını Oku

Stratejik Satın Alma ve Kategori Yönetimi-2-

Günümüzde artan rekabet koşulları nedeni firmalar satın alma süreçlerini stratejik olark yöneterek karlılığın bir kısmını maliyet avantajı yakalayarak yapmaya ve böylece sürdürülebilir bir karlılık hedeflemektelerdir.

Kategori: Marka

Devamını Oku

Stratejik Satın Alma ve Kategori Yönetimi-1-

Stratejik satın alma stratejik bir yönetim fonksiyonu olarak işletmelerin başarısından çok önemli bir yere sahiptir. Stratejik yönetimine firmalar tarafından gün geçtikçe daha çok önem verilmesi yönetim alanında her hususta gelişmeler yaşanmasına ve firmaların daha kolay kurumsallaşmasını sağlamaktadır.

Kategori: Marka

Devamını Oku

Deneyimsel Pazarlamanın Reklamlarda Kullanımı-Giriş-

 Sürekli artan reklam mecraları ve reklam mesajları günümüzde artık tüketiciyi rahatsız eder hale gelmiş, tüketici reklam gördüğünde bakmama, geçme ya da reklam bitene kadar farklı bir şey ile ilgilenme gibi davranışlar gelişmeye başlamıştır.

Kategori: Marka

Devamını Oku

Banka Pazarlaması ve Dijital Dönüşüm

Globalleşen dünyada her geçen gün sürekli artan rekabete karşı ayakta kalabilmek için firmalar kendilerine yani yollar bulmak zorundadır. Bu duurm bankacılık ve finans sektörü için de geçerli olacaktır. Teknolojinin gelişmesi ile beraber tülketiciler kendilerine yakın olan bankaları tercih etmeyi bırakıp en iyihizmet alacakları bankayı tercih etmeye başlamışlarıdır. 

Kategori: Marka

Devamını Oku

İmajdan Vaz Geçme Riski

Küreselleşmenin sonucu olarak rekabetin arttığı, ürünlerin yaşam sürelerinin kısaldığı ve ürünler arasındaki farklılıkların azaldığı bir ortamda müşteriler tercih yapmak, kurumlar ise başarılı olmak için ürün ya da hizmetlerde fark yaratacak ve kendilerine değer katacak bazı standartlar aramaktadırlar.

Kategori: Marka

Devamını Oku